Aktualności

W miesiącu czerwcu w przedszkolu

  • Świętujemy Dzień Dziecka
  • Udział  w  konkursie "Malowana Chata" – wystawa prac dzieci związana ze sztuką regionalną i ludową,
  • Udział w spotkaniu czytelniczym "Dorośli czytają dzieciom", zorganizowanym w Bibliotece Publicznej w Oleśnie,
  • Konkurs techniczny "Smok Wawelski" w ramach Programu Regionalnego "Moje miejsce na Ziemi",
  • Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2017/18.

W miesiącu maju w przedszkolu

  •  Udział przedszkolaków w XXIV Gminnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem "Polska – kocham i rozumiem" zorganizowanym w Bibliotece Publicznej w Oleśnie,
  • "Spotkanie z teatrem" - wycieczka do Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • Konkurs plastyczny – "Moje miejsce na ziemi",
  • Świętujemy Dzień Rodziny – uroczystość z udziałem rodziców.

 

 

--- Edytuj Aktualności ---

Dziecko które uczęszcza do przedszkola ma:

* warunki do wszechstronnego rozwoju
* wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
* funkcjonalne i estetyczne sale zabaw
* bezpośredni kontakt ze sztuką i przyrodą
* obszerną literaturę dla dzieci
* spotkania z ciekawymi ludźmi
* nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć
* zajęcia muzealne
* zapewnione uczestnictwo w warsztatach regionalnych, zajęciach teatralnych, konkursach międzyoddziałowych, gminnych i ogólnopolskich


Absolwenci naszego przedszkola są:

* aktywni, twórczy, chętni do działania
* potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych
* mają ukształtowane poczucie własnej wartości
* są dobrze przygotowani do kolejnego etapu edukacji


KODEKS PRZEDSZKOLAKA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OLEŚNIE

W naszym przedszkolu obowiązuje "Kodeks Przedszkolaka",który został ustalony wspólnie z wychowankami.
Kodeks zawiera 10 jasno sformułowanych zasad i norm postępowania, będących głównym wyznacznikiem prawidłowego i zgodnego funkcjonowania w grupie przedszkolnej.


Grzeczny przedszkolak:

1. Nie bije kolegów, nie zabiera innym zabawek.
2. Szanuje cudzą własność i godność.
3. Spokojnie i cicho bawi się w sali, nie hałasuje.
4. Troszczy się o wygląd i estetykę sali – sprząta po skończonej zabawie.
5. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych.
6. Pomaga rówieśnikom i młodszym kolegom w trudnych sytuacjach.
7. Zawsze mówi prawdę.
8. Zachowuje się kulturalnie w miejscach użyteczności publicznej i wobec innych osób.
9. Używa magicznych słów – proszę, przepraszam, dziękuję.
10. Chroni przyrodę i jej mieszkańców.